EMDR

Eye
Movement
Desensitisation &
Reprocessing

EMDR (Eye Movement Desensitisation & Reprocessing) is één van de meest effectieve psychotherapeutische methodieken voor behandeling van onder andere posttraumatische stressstoornis en angststoornissen.

Foto van oog bij content over EMDR bij stressstoornis en angststoornissen

Iemand die een ingrijpende, nare gebeurtenis heeft meegemaakt en hierna last krijgt van bijvoorbeeld, angsten, paniekstoornissen, fobieën, slaapstoornissen etc., kan heel goed met de EMDR methode geholpen worden.

In de afgelopen ca 30 jaar is er naar de effectiviteit van EMDR veel wetenschappelijk onderzoek verricht. Hieruit blijkt dat EMDR één van de meest krachtige behandelingen is bij o.a. PTSS en hierboven genoemde klachten.

Eén van de verklaringen is dat als het werkgeheugen van ons brein (prefrontale cortex) overbelast wordt met prikkels (oogbeweging, geluid, trillingen), de klachten in relatief korte behandeltijd sterk verminderden tot zelfs kunnen verdwijnen. De nare herinnering integreert als het ware in het geheugen net als andere herinneringen die we hebben.

Je kunt bij mij terecht voor een EMDR behandeling als het gaat om “niet complexe problematiek”. De klachten kunnen dan zijn zoals hierboven is beschreven. In het eerste gesprek gaan we onderzoeken of er al dan niet sprake is van “complexe problematiek”. En bekijken we of ik de behandeling kan doen. Zo niet dan kan ik advies geven waar wel hulp te vinden.

Wil je vooraf telefonisch overleggen?

Plan dan hieronder een afspraak in: